619147624
qqjobs@qqjobs.cat

Formació

Desenvolupament professional, selecció i Linkedin

Desenvolupament personal i professional